Onthaal > Gemeenten > Tienen > Kadaster

Gewestelijk

Kadaster Vlaams-Brabant

Kruidtuinlaan 50 bus 3962
1000 Brussel

Tel 0257 719 70

Fax 0257 961 26

meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be

Lokaal

Kadaster Tienen

Philipssite 3A Bus 3
3001 Heverlee

Tel 0257/38490 (9 tot 12 uur)

Fax 0257/95779

Openingsuren Telkens tussen 9u en 12u en van 12u tot 17u na afspraak

meow.antenne.234@minfin.fed.be

Let op! Kijk eerst hier bij welk kantoor u terecht kan met uw vraag.

Wat kan u verkrijgen bij het kadaster?

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

 • De aard van het goed
 • (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen
 • Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond uw eigendom.

Wenst u meer informatie over het kadaster? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina.


Dienst stedenbouw

Contacteer de  voor volgende informatie:

 • Stedenbouwkundige situatie van een kadastraal perceel
 • Overzicht verleende vergunningen van een onroerend goed
 • Lijst bouwovertredingen van een perceel
 • Bestemming van een perceel
 • Verkavelingsvergunning

Registratiekantoor

Wendt u tot het  voor volgende informatie:

 • Wettelijke of juridische informatie van een onroerend goed
 • Informatie over huurcontracten
 • Registratie van onroerende goederen
 • Verkooprecht
 • Schenkingsrecht
 • Recht op hypotheekvestiging
 • Verdelingsrecht

Waar kan u informatie verkrijgen?

Bij de Gewestelijke Directie

Alleen bij de Gewestelijke directie kan u officiële documenten uit de kadastrale legger opvragen. De medewerkers van de Gewestelijke Directie van het kadaster mogen geen mondelinge inlichtingen geven. U moet steeds een officiële aanvraag indienen.  

U dient onderstaande stappen te volgen

 • Vul formulier 434 (aanvraag kadastrale uittreksels) in
 • Stuur het formulier naar de Gewestelijke Directie
 • U ontvangt een overschrijvingsformulier
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel per post of u kan het afhalen aan het loket van de Gewestelijke Directie.

De kostprijs voor een officieel document uit de kadastrale legger is € 5.50. Wenst u een uittreksel uit het kadastraal plan, dan kost het €11. 

Door de bescherming van de privacy van eigenaars, is het niet mogelijk om inlichtingen te vragen of een bepaalde persoon goederen bezit in België. Ook kan je geen lijst opvragen van alle onroerende bezittingen die een bepaalde persoon heeft. Dit kan alleen door de eigenaar zelf of door openbare besturen.
 

Bij het lokaal kantoor

In het lokaal kadasterkantoor kan u informatie uit de kadastrale legger aanvragen. 

Iedereen kan in het lokaal kantoor een aanvraagformulier invullen om volgende gegevens te bekomen:

 • De naam van de eigenaar van een goed
 • Historiek van eigenaars, eigendomsrechten en percelen
 • Kadastraal inkomen
 • Kadastrale sectie en perceelnummers

U bent eigenaar of huurder van het goed

 • Alle informatie die u kan krijgen als u geen eigenaar bent van het goed
 • Enkel het bedrag van het Kadastraal Inkomen van de eigen goederen zal gratis meegedeeld worden op vertoon van de identiteitskaart en bijkomen voor de huurder: een kopie van het geregistreerd huurcontract.

Online

Sinds januari 2013 is het mogelijk om gratis het kadasterplan online te raadplegen. Je kan het plan opzoeken via straatnaam en huisnummer. Als je dit wenst, kan je het kadastraal plan ook afprinten.

Je kan het kadastraal plan raadplegen via de toepassing CadGis Viewer op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. De toepassing ondervindt af en toe wat problemen. Mocht je de toepassing niet kunnen openen, mag je het ons altijd laten weten of je kan rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën.

Handleiding:

 • Bovenaan de kaart zie je 8 icoontjes
 • Je kan zoeken op adres
 • Geef je postcode en de eerste letters van je straatnaam in
 • Kies lokaliseren
 • Het plan wordt nu getoond
 • Je kan het plan afdrukken
 • Of je kan een aanvraag van een planuittreksel aanvragen

Het kadastraal plan met de bijhorende informatie wordt dan getoond. Met het vierde icoontje kan je het plan afdrukken. Met het vijfde icoontje kan je een aanvraag van een planuittreksel aanvragen.

Wilt u meer weten?
Lees dan zeker deze artikels:

 
Heb je een concreet (ver)bouwproject in deze gemeente?

Dan heb je waarschijnlijk recht op een gratis exemplaar van het bouw- en renovatieboek Verstandig Bouwen & Renoveren. Dit boek met meer dan 300 pagina’s staat boordevol handige tips en inspiratie.

Bestel je boek hier

© copyright 2018
Powered by Livios
NL | FR