Onthaal > Gemeenten > Gistel > Registratiekantoor

Registratiekantoor voor de gemeente Gistel

 
Adres Vrijhavenstraat 1
8400 Oostende
Tel 0257/57520
Fax 0257/97344
E-mail rzsj.registratie.oostende@minfin.fed.be
Openingsuren 8 uur tot 12 uur
Situeer op kaart

De taken van de verschillende diensten binnen de registratiekantoren zijn recent veranderd. Hierdoor klopt de taakverdeling zoals hieronder opgesomd niet meer volledig. Momenteel zijn we bezig met de informatie zo duidelijk en helder mogelijk weer te geven. We doen er alles aan om het zo snel mogelijk aan te passen.

Wil je graag weten bij welke dienst je terecht kan? Neem dan even contact met het algemeen contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 0257/257.57 tussen 8 uur en 17 uur.

Taak

Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de administratie. Door een document te laten registreren bij het registratiekantoor krijgt het een datum en kan het bestaan ervan niet meer worden betwist.
Op zoek naar het registratiekantoor van jouw gemeente? Vul hier je postcode in.

De hoofdtaken van de registratie:

  • Het registreren van akten.
  • De inning van het registratierecht. Dit wil zeggen dat de registratiekantoren de belasting mogen innen die gepaard gaat met de registratie van de akten (verkoopsakten, schenkingsakten… ).
  • De inning van het successierecht. Op de erfenis van een overleden persoon betaal je successierechten. Deze belasting berekent het registratiekantoor op basis van een aangifte van nalatenschap die de erfgenamen moeten indienen.
  • Vaste dagtekening geven. Bij deze taak komt de burgerlijke rol van het registratiekantoor naar boven. Zij kennen een datum toe aan een onderhandse akte, zodat derden die niet kunnen betwisten.
  • De inning van het zegelrecht. Het zegelrecht is een onrechtstreekse belasting die het registratiekantoor mag heffen op bepaalde akten, zoals notarisakten, onderhandse huurcontracten en documenten die de openbare administraties aflevert.

Verder geven registratiekantoren ook inlichtingen over:

  • Het opstellen van eigendomstitels van onroerende goederen.
  • Het opmaken van aangiften van nalatenschap.
  • Tussenkomsten op het vlak van huisvesting.
  • Het toepassen van de sociale wetgeving.

Wie heeft recht op inlichtingen?

Het registratiekantoor mag alleen inlichtingen verstrekken aan de ondertekenaars van een document of hun rechthebbenden. Zij kunnen een kopie krijgen van het huurcontract of uittreksel van nalatenschap. Anderen kunnen alleen een kopie van een document verkrijgen met een bevelschrift van de vrederechter.

Verplicht registreren?

Alle overeenkomsten van onroerende goederen moeten verplicht gemeld worden bij het registratiekantoor door huurder en verhuurder. Er is echter één uitzondering: wanneer het gaat over een huurcontract voor de huisvesting van een gezin of een persoon is enkel de verhuurder verplicht het contract te laten registreren. De huurder mag dit doen, maar hoeft dat niet. Wanneer het huurcontract niet door de verhuurder werd geregistreerd, mag de huurder de woonst verlaten zonder opzegtermijn.

Kosten

Wanneer je een akte laat registreren, betaal je registratierechten. Deze kosten verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen is dit 10 %, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5 %. Deze tarieven kunnen verlaagd worden tot respectievelijk 5 en 6 % als het gaat om een kleine landeigendom of bescheiden woning.

Waar en wanneer?

Een onderhandse verkoopsovereenkomst moet binnen een termijn van vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de regio waar het vastgoed ligt. Akten van notarissen mogen geregistreerd worden op het kantoor van hun standplaats.

Heb je een concreet (ver)bouwproject in deze gemeente?

Dan heb je waarschijnlijk recht op een gratis exemplaar van de gids Verstandig Bouwen & Renoveren. Deze 400 pagina’s dikke gids staat boordevol met handige tips en inspiratie.

Bestel je gids hier

© copyright 2015
Powered by Livios
NL | FR