Het kadastraal plan

 
Omschrijving van de kadastrale legger

De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente, … elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte alsook de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt.

Een aantal gegevens zijn privé anderen zijn openbaar; daarom spreken we van een uittreksel uit de kadastrale legger.

Welke gegevens kunt u bij het kadaster bekomen ?

A. Een uittreksel uit de kadastrale legger :

 • Omvat de gegevens van de eigenaar
 • Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie – toestand op 1 januari (schriftelijke aanvraag bij de Regionale Directie van het kadaster)
 • Aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Bouwjaar
 • Perceeloppervlakte
 • Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd)

B. Uittreksel(s) uit de kadastrale legger betreffende het aangeduide appartement met de lijst van aanpalende eigenaars

C. Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan

 • Naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van 50m van het eigendom
 • Alsook een lijst van aangrenzende percelen

Waar en hoe info te bekomen ?

Bij de Regionale Directie van het kadaster of bij het Lokaal bureau van het kadaster voor de gemeente waar het goed zich situeert

A. Bij het lokaal kantoor

Informatie uitsluitend ter plaatse te bekomen
 

- U bent landmeter of architect :

 • Een plan consulteren
 • Een copy van dit plan ter informatie wordt door de meeste lokale kantoren verstrekt, geen officiële copies (De officiële documenten worden enkel afgeleverd door de Gewestelijke Directie)
 • De kadastrale sectie van het goed
 • De naam van de huidige of vorige eigenaar van een
 • Het kadastraal inkomen van het goed

- U bent eigenaar van een goed waarover u informatie wenst te bekomen bij het kadaster :

 • Uittreksel uit de de kadastrale legger; afgeleverde documenten = print screen
 • Als eigenaar : particulieren kunnen de kadastergegevens m.b.t. goederen waarvan ze eigenaar zijn online raadplegen op www.myminfin.be (deze toepassing werkt met een eID-kaartlezer).

- Indien u geen landmeter, architect of eigenaar van een goed bent :

 • De naam van de huidige of vorige eigenaar van een goed bekomen (sommige kantoren geven u deze gegevens, anderen niet)
 • Kadastraal inkomen van een goed
 • De kadastrale sectie van een goed

B. Bij de gewestelijke directie

Enkel de gewestelijke directie mag documenten afleveren.

- Ter plaatse

 • De aangevraagde documenten worden u meteen bezorgd.
 • Het loket is alle weekdagen open van 9u00-12u00 en van 13u30 tot 16u00.

- Oftewel via e-mail, fax of met de post

 1. Stuur het formulier via e-mail, fax of met de post
 2. Een overschrijvingsformulier wordt u met de post toegezonden.
 3. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel met de post.

- Leveringstermijn: gemiddeld 7 werkdagen

 - Regelmatige aanvragen :

 • Indien u regelmatig informatie aanvraagt bij het kadaster is het mogelijk om een account te openen; zo wordt het verschuldigd bedrag automatisch van uw rekening gehouden en ontvangt u sneller de gevraagde documenten.

 - Kosprijs :

 • Het bedrag varieert in functie van de aanvragen ; voorbeelden
  • Legger : € 5.50
  • Kadastraal plan - A4 formaat : € 11.00

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 

Stel je vraag op het bouwforum van Livios

Onderwerp

 
Vraag

 
Rubriek

 

© copyright 2018
Powered by Livios
NL | FR