Onthaal > Gemeenten > Beersel > Kadaster

Vind je kantoor

Neem contact op met FOD Financiën voor de contactgegevens van het kantoor dat bevoegd is voor jouw gemeente. Of bel met je vraag naar het contactcenter: 0257 257 57.

Wat kan u verkrijgen bij het kadaster?

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

 • De aard van het goed
 • (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen

Wenst u meer informatie over het kadaster? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina.


Dienst stedenbouw

Contacteer de  voor volgende informatie:

 • Stedenbouwkundige situatie van een kadastraal perceel
 • Overzicht verleende vergunningen van een onroerend goed
 • Lijst bouwovertredingen van een perceel
 • Bestemming van een perceel
 • Verkavelingsvergunning

Registratiekantoor

Wendt u tot het  voor volgende informatie:

 • Wettelijke of juridische informatie van een onroerend goed
 • Informatie over huurcontracten
 • Registratie van onroerende goederen
 • Verkooprecht
 • Schenkingsrecht
 • Recht op hypotheekvestiging
 • Verdelingsrecht
 

Waar kan u informatie verkrijgen?

Bij de Gewestelijke Directie

Alleen bij de Gewestelijke directie kan u officiële documenten uit de kadastrale legger opvragen. De medewerkers van de Gewestelijke Directie van het kadaster mogen geen mondelinge inlichtingen geven. U moet steeds een officiële aanvraag indienen.  

U dient onderstaande stappen te volgen

 • Vul formulier 434 (aanvraag kadastrale uittreksels) in
 • Stuur het formulier naar de Gewestelijke Directie
 • U ontvangt een overschrijvingsformulier
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel per post of u kan het afhalen aan het loket van de Gewestelijke Directie.

De kostprijs voor een officieel document uit de kadastrale legger is € 5.50. Wenst u een uittreksel uit het kadastraal plan, dan kost het €11. 

Door de bescherming van de privacy van eigenaars, is het niet mogelijk om inlichtingen te vragen of een bepaalde persoon goederen bezit in België. Ook kan je geen lijst opvragen van alle onroerende bezittingen die een bepaalde persoon heeft. Dit kan alleen door de eigenaar zelf of door openbare besturen.
 

Bij het lokaal kantoor

In het lokaal kadasterkantoor kan u informatie uit de kadastrale legger aanvragen. 

Iedereen kan in het lokaal kantoor een aanvraagformulier invullen om volgende gegevens te bekomen:

 • De naam van de eigenaar van een goed
 • Historiek van eigenaars, eigendomsrechten en percelen
 • Kadastraal inkomen
 • Kadastrale sectie en perceelnummers

U bent eigenaar of huurder van het goed

 • Alle informatie die u kan krijgen als u geen eigenaar bent van het goed
 • Enkel het bedrag van het Kadastraal Inkomen van de eigen goederen zal gratis meegedeeld worden op vertoon van de identiteitskaart en bijkomen voor de huurder: een kopie van het geregistreerd huurcontract.

Online

Het kadasterplan online raadplegen

Sinds januari 2013 is het mogelijk om gratis het kadasterplan online te raadplegen. Je kan het plan opzoeken via straatnaam en huisnummer. Als je dit wenst, kan je het kadastraal plan ook afprinten.

Je kan het kadastraal plan raadplegen via de toepassing CadGis Viewer op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën. De toepassing ondervindt af en toe wat problemen. Mocht je de toepassing niet kunnen openen, mag je het ons altijd laten weten of je kan rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën.

Handleiding:

 • Bovenaan de kaart zie je 8 icoontjes
 • Je kan zoeken op adres
 • Geef je postcode en de eerste letters van je straatnaam in
 • Kies lokaliseren
 • Het plan wordt nu getoond
 • Je kan het plan afdrukken
 • Of je kan een aanvraag van een planuittreksel aanvragen

Het kadastraal plan met de bijhorende informatie wordt dan getoond. Met het vierde icoontje kan je het plan afdrukken. Met het vijfde icoontje kan je een aanvraag van een planuittreksel aanvragen.

Kadastrale legger online aanvragen

Je kan een kadastraal uittreksel ook online aanvragen op www.myminfin.be. Binnen de 48 uur is het document dan beschikbaar.

Om een kadastrale legger aan te vragen moet je je identificeren op de website met je identiteitskaart. Onder de rubriek Mijn vermogen > een kadastraal uittreksel aanvragen vind je alle gegevens. 48 uur later is het document beschikbaar op de website en kan je het raadplegen en/of downloaden en uitprinten.

Een kadastraal uittreksel heb je nodig bij de verkoop van een onroerend goed. Het is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen. Ook staat er een lijst met de aangrenzende percelen bij. Verder kan je op een kadastraal uittreksel gegevens vinden over de eigenaar en de rechten die hij heeft, de aard van het goed, de sectie, perceelnummer, bouwjaar, perceeloppervlakte en kadastraal inkomen.

Wilt u meer weten?
Lees dan zeker deze artikels:

 
Heb je een concreet (ver)bouwproject in deze gemeente?

Dan heb je waarschijnlijk recht op een gratis exemplaar van het bouw- en renovatieboek Verstandig Bouwen & Renoveren. Dit boek met meer dan 300 pagina’s staat boordevol handige tips en inspiratie.

Bestel je boek hier

Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340