Verborgen gebreken

Verborgen gebreken bij de aankoop van een bestaand huis

Bij het kopen van een huis kan je worden geconfronteerd met allerlei gebreken: zichtbare (tijdens een bezoek aan het huis zie je veel natte plekken of de vloer is sterk verzakt ...) of verborgen (de verwarming werkt  bijvoorbeeld niet goed).

Als de woning die je koopt duidelijke gebreken heeft, is het belangrijk erop te wijzen vóór de ondertekening van het compromis. Zodra de overeenkomst ondertekend is, mag je deze niet meer in rekening brengen aan de verkoper.

In veel verkoopcontracten staat een clausule waarin staat dat 'het onroerend goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt' en dat 'de verkoper niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken.'
Een dergelijke clausule is geldig als de verkoper, zogenaamd 'ter goeder trouw' is. Dit geldt vooral als hij zich niet bewust is van het gebrek. Integendeel, als hij kennis heeft, maar verzuimt het gebrek te vermelden (of hij onderneemt verschillende acties om dit te verdoezelen), is de verkoper volledig verantwoordelijk.

Bij ontstentenis van contractuele bepaling (of als de verkoper ter kwader trouw is ten opzichte van een clausule in het contract) en als het verborgen gebrek van een bepaalde graad is, dan kan je als koper vragen om de aankoop te annuleren (je bent niet langer eigenaar van het goed en recupereert het bedrag van de aankoopprijs). In het geval van kwade trouw van de verkoper, kan je ook een schadevergoeding eisen. Een andere mogelijkheid is het huis houden en vragen om de verkoopprijs te verlagen. In ieder geval, als je wordt geconfronteerd met een defect, moet je snel handelen: stuur meteen een aangetekend schrijven naar de verkoper. Bij afwezigheid van enige reactie, en als het gebrek ernstig genoeg is, stel dan een advocaat aan die de zaak voor de rechtbank brengt.

Nog meer info over verborgen gebreken vind je op Livios.be.Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340