Algemene voorwaarden

Publicatie voorwaarden
De website Kadaster.be laat u toe 2 soorten informatie te publiceren
-          Immobiliën projecten en stedenbouwkundige projecten
Zijn enkel toegelaten: immo projecten, projecten die verband houden met het kadaster, stedenbouw, ruimtelijke ordening, in het kort alles wat verband houdt met het bodemgebruik. De publicatie van een project is gratis, maar is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring door de webbeheerder. Medialive heeft het recht op elk moment een project te wijzigen of te verwijderen.
Wijziging
Ahv uw login kunt u ten allen tijde uw project wijzigen of verwijderen.
-          Publiciteit in de Bouwgids
Zijn enkel toegelaten: adverteerders die actief zijn in de bouw, renovatie, inrichting, decoratie, tuinaanleg, immobilën (immo agentschappen, architecten, landmeters …), in het kort alles ivm de woning.
Medialive heeft het recht op elk moment een advertentie te verwijderen, indien deze niet voldoet aan de vooropgestelde criteria.
Gratis:

IMMO kantoor en Erkende EPB en EPC energiedeskundigen in Belgie : Naam - adres - email worden getoond

Uw advertentie verschijnt automatisch in de gemeente die in uw contactadres staat.

Gratis verschijning: slechts één aanwezigheid per kantoor, dus uw kantoor wordt gekoppeld aan slechts één postcode/gemeente

Betalend:
Abonnementen worden niet automatisch verlengd.
Een voorstel tot verlenging wordt één maand vòòr de vervaldatum via e-mail naar u opgestuurd.
Voor wie actief is binnen de bouwsector (installateurs, architecten, vaklui, merken of winkelketen), neem gerust contact met ons commercieel team.

Persoonsgegevens

Mededeling overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in bestanden die gehouden worden om informatie te verstrekken over de activiteit van Medialive bvba.
De Verantwoordelijk voor de verwerking is Medialive bvba.
U kan van deze gegevens kennis nemen en indien nodig verbeteren of kosteloos verwijderen.
Contactpersoon
Voor vragen, opmerkingen of bezwaren kunt u altijd terecht bij de afdeling marketing van kadaster.be
Tél. +32(0)10 22 56 66
Medialive bvba  - Houseonline.be
Chemin des Glaneurs 7
1325 Dion Valmont
BE 0460.327.356
Intellectuele eigendom en handelsmerken
Médialive bvba besteedt veel zorg aan de creatie van deze woning website: Kadaster (www.kadaster.be). Médialive staat echter niet borg voor de nauwkeurigheid van de informatie. Redactionele inhoud, logo's, merken en foto's binden alleen hun auteurs of opdrachtgevers.
De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Médialive bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere websites, is Médialive bvba niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook elektronisch, mechanisch of anders zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.
Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Sommige namen, teksten, head lines en logo's die op deze site worden gebruikt zijn gedeponeerde handelsmerken.
Beschikbaarheid van de site
De gebruiker erkent dat Medialive bvba het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de site te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.
Wetgeving
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd.

Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340