Bezwaar indienen

Volgens het wetboek van de inkomstenbelastingen kan je enkel bezwaar indienen tegen het kadastraal inkomen als er een betekening van een nieuw of gewijzigd ki geweest is ,dus als:

 • Het een eerste schatting is van een nieuw gebouw.
 • Het een herschatting is van een gewijzigd onroerend goed.

Om een bezwaar tegen het kadastraal inkomen in te dienen moet je aanvraag voldoen aan volgende regels:

 • Aangetekend verzenden van de klacht naar het lokaal kadasterkantoor.
 • Binnen twee maanden na de kennisgeving van het kadastraal inkomen.
 • Er moet een nieuw bedrag worden voorgesteld in plaats van het bedrag dat door het kadaster werd bepaald.

Als het bezwaarschrift wettelijk is ingediend, wordt er een ambtenaar aangesteld om een minnelijke schikking te regelen. Slaagt hij hier niet in, dan mogen het kadaster en de eigenaar die bezwaar aantekent, samen één of drie scheidsrechters aanduiden. Geraken ze hierover niet akkoord, dan zal de administratieaan de vrederechter vragen om één of drie scheidsrechters aan te stellen. De uitspraak van deze scheidsrechters is altijd bindend.

Wie de kosten van de scheidsrechters moet betalen, wordt bepaald door het definitief vastgestelde kadastraal inkomen. De partij die met zijn voorgestelde bedrag het verst verwijderd is van het definitieve bedrag, moet de kosten betalen. Als het definitieve kadastraal inkomen exact de helft is tussen de twee voorgestelde bedragen, worden de kosten gedeeld door beide partijen.

Het bedrag van de arbitragekosten wordt als volgt bepaald:

 • Voor ongebouwde percelen: €7,50 per betwist kadastraal inkomen, met een minimum van €75 per bezwaarschrift
 • Voor gebouwde percelen:
  • 7,5 % voor de eerste schijf van €2.500 van het aan de bezwaarindiener betekend kadastraal inkomen met een minimum van €75
  • 1 % voor de schijf van €2.500 tot €18.600
  • 0.75 % voor de schijf boven €18.600

Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan €1.000.

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340