Informatie over het kadastraal inkomen

Het kadaster

Het kadaster stamt uit de tijd van Napoleon, waar het twee hoofddoelen had. Eén: de staat een overzicht geven van alle inkomsten van onroerende goederen, zodat zij hierop belasting kon heffen. Twee: bewijzen wie de eigenaar was van een onroerend goed.

Vandaag is het kadaster een onderdeel van de dienst Opmetingen en Waarderingen, onderdeel van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD), een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. Deze gegevens gelden in tegenstelling tot vroeger niet als bewijs, maar kunnen wel een begin van bewijs zijn.

Het kadastraal inkomen (ki)

Informatie over het kiHet kadastraal inkomen (ki) is de grondslag voor de onroerende voorheffing (ov). Dit is een vorm van belasting die je aan het Gewest, de provincie en de gemeente betaalt als je vastgoed bezit. Elke eigenaar van een onroerend goed moet die ov verplicht betalen.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is in theorie de geschatte huuropbrengst van een woning voor één jaar, verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen. Met andere woorden, het nettobedrag dat je zou krijgen als je je woning één jaar verhuurt. Op dit moment houdt men nog steeds rekening met de huurprijzen van 1975.

Berekening kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen wordt als volgt geschat:

(De huurwaarde van een huis op 1/1/1975 x 12) – 40 % kosten = netto kadastraal inkomen

Een voorbeeld:

De huurwaarde van een huis is op 1 januari 1975 €150.
Dit vermenigvuldigen we met 12 om de huurwaarde per jaar te weten: €150 x 12 = € 1.800
Dit bedrag verminderen we met de 40 % kosten: € 1.800 – 40 % = € 1080
Dit is dus het netto kadastraal inkomen.

Hou er wel rekening mee dat dit bedrag nog geïndexeerd wordt. De indexatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2017 is 1,7153.

Het kadastraal inkomen van bovenstaand voorbeeld zal in 2017 € 1.852,52 bedragen.

Waarvoor wordt het kadastraal inkomen gebruikt?

Het kadastraal inkomen wordt gebruikt als basis voor het berekenen van onroerende voorheffing en de belasting op onroerend goed. Dat laatste moet je invullen op je personenbelasting.
Sommige andere administraties gebruiken het ki als een parameter om van een bepaald voordeel te kunnen genieten, bijvoorbeeld voor het aanvragen van studiebeurzen, om te genieten van verlaagd registratierecht...

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340