Informatie over onroerende voorheffing

Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing

Op basis van het kadastraal inkomen berekent men de onroerende voorheffing (ov). Hoe lager je kadastraal inkomen, hoe minder onroerende voorheffing je betaalt. Die ov wordt verdeeld onder het Gewest, de provincie en de gemeente.

Info over onroerende voorheffing

In Vlaanderen is de onroerende voorheffing 2,5 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen, in Brussel en Wallonië is dit 1,25 %. Daarbij komen nog de opcentiemen voor de gemeente en de provincie. Deze opcentiemen worden door de gemeenten en provincies jaarlijks gestemd en kunnen dan ook onderling verschillen.

Ook voor de onroerende voorheffing bestaan er verminderingen. Het is de Vlaamse Belastingdienst die de ov int en de kortingen toekent.

In het Vlaams Gewest geldt die vermindering automatisch voor een bescheiden woning, kinderen ten laste en personen met een beperking als je de eigenaar bent van het onroerend goed. Als huurder moet je deze kortingen de eerste keer aanvragen via het meldingsformulier.

In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest moet je zowel als eigenaar als huurder de vermindering aanvragen. De regels over verminderingen verschillen van gewest tot gewest. Een overzicht:

Vlaams Gewest

  • Als je van een handelspand een woning maakt, krijg je drie jaar vrijstelling van onroerende voorheffing.
  • Als je eigenaar bent van een woning met een klein beschrijf, ook wel bescheiden woning genoemd, heb je recht op een vermindering. Als het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van al je onroerende goederen in het Vlaams Gewest minder is dan €745, heb je recht op een vermindering van 25 % op de ov van de gezinswoning. Deze vermindering kan verhoogd worden tot 50 % wanneer je een bescheiden woning hebt gekocht of gebouwd zonder bouw- of aankooppremie.
  • Om te kunnen genieten van een korting voor kinderen ten laste, moet je minstens twee kinderen hebben waar je kinderbijslag voor krijgt. Deze vermindering is een vast bedrag dat geïndexeerd wordt en dat oploopt naargelang het aantal kinderen. De korting kan regionaal erg verschillen door de provinciale en gemeentelijke opcentiemen.
  • Voor elke persoon met een beperking die woont in jouw woning, heb je recht op een vaste vermindering. Als je een kind hebt met een beperking telt het dubbel.

 

Waals Gewest

  • De korting voor kinderen ten laste bedraagt €125 per kind. Je hebt recht op deze korting als je twee kinderen hebt en als ze allebei ten laste zijn.
  • Je kan ook een vermindering van €125 krijgen voor elke andere persoon ten laste in je gezin. Dit kan nooit je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn.
  • Voor personen met een beperking krijg je een korting van €250.
  • Als eigenaar van een bescheiden woning of een woning met een klein beschrijf heb je recht op een vermindering als al je onroerende goederen in België een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen hebben van minder dan €745.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • De vermindering voor kinderen ten laste is 10 % per kind van het kadastraal inkomen. De korting wordt wel pas toegekend vanaf twee kinderen ten laste, waarvan er slechts één nog ten laste moet zijn op het ogenblik dat het kadastraal inkomen wordt berekend.
  • Als je eigenaar bent van een bescheiden woning of een woning met een klein beschrijf, heb je recht op een vermindering. Om deze korting te verkrijgen mag het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van al je onroerende goederen in België niet meer zijn dan €745.

Als het bedrag van de korting meer is dan de onroerende voorheffing die je moet betalen, hoef je uiteraard niets te betalen.

Hier kan je een simulatie maken van je onroerende voorheffing.

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340