Registratiekantoren

Registratiekantoor

Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de administratie. Als je er een document laat registreren, krijgt het een datum en is het bestaan ervan onbetwistbaar.

Op zoek naar het registratiekantoor voor jouw gemeente? Vul je postcode in onderaan deze pagina.

Regionale kantoren

Sinds 1 januari 2015 is de dienst registratie- en successierechten in Vlaanderen niet langer een federale bevoegdheid. Ze werd overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Je kan dus voortaan terecht in de regionale kantoren in het Vlaams Gewest. Voor het Waalse en het Brusselse Gewest blijft deze dienst voorlopig nog een federale bevoegdheid van de FOD Financiën.

De dienstverlening gebeurt vanuit tien nationale centra rechtszekerheid met in totaal 48 antennes. In het Vlaams Gewest heeft elke antenne een registratiekantoor. In het Waals en Brussels Gewest heeft elke antenne drie types van registratiekantoren: een voor authentieke akten, een voor diversen en een successiekantoor.

Hoofdtaken registratiekantoren

1.     Registratie van akten

 • notariële, administratieve, onderhandse en in het buitenland verleden akten
 • gerechtelijke akten, exploten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders
 • akten en verklaringen van registratie-, hypotheek- en griffierechten

2.     Heffingen

 • het federaal en regionaal registratierecht op deze akten en verklaringen
 • registratierechten op de procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en op vergunningen tot verandering van naam of voornamen
 • griffierechten
 • de jaarlijkse taks tot vergoeding van successierechten

3.     Innen en viseren

 • kennisgevingen ontvangen van openbare verkopen van lichamelijke roerende goederen;
 • viseren van de repertoria van notarissen en gerechtsdeurwaarders
 • het afleveren van attesten van erfopvolging

4.     Inlichtingen verstrekken

 • over registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten.

Wie heeft recht op inlichtingen?

Het registratiekantoor mag alleen inlichtingen verstrekken aan de ondertekenaars van een document of hun rechthebbenden. Zij kunnen een kopie krijgen van het huurcontract of uittreksel van nalatenschap. Anderen krijgen alleen een kopie van een document met een bevelschrift van de vrederechter.

Kosten

Als je een akte laat registreren, betaal je registratierechten. Deze kosten verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen is dit 10 %, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5 %. Deze tarieven kunnen verlaagd worden tot respectievelijk 5 en 6 % als het gaat om een kleine landeigendom of een bescheiden woning.

Bekijk hier enkele veelgestelde vragen.

 

 

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340