Vruchtgebruik en naakte eigendom

Sommige goederen worden verdeeld tussen enerzijds een vruchtgebruiker, die het recht geniet om van het goed gebruik te maken en er eventuele inkomsten uit kan verwerven, en anderzijds een blote eigenaar.

VruchtgebruikDeze opdeling is meestal het gevolg van ofwel een nalatenschap, ofwel een verkoop op lijfrente, ofwel een 'juridische constructie' van, bijvoorbeeld, een vennootschap (vruchtgebruiker) en een gevolmachtigde (blote eigenaar).

Het recht van blote eigendom en het recht van vruchtgebruik zijn zakelijke rechten, d.w.z. dat ze afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar overgedragen of verkocht kunnen worden.

Het vruchtgebruik vervalt

  • bij het overlijden van de vruchtgebruiker
  • bij het verstrijken van de periode van het vruchtgebruik, indien een termijn werd
    overeengekomen
  • bij aankoop van de blote eigendom door de vruchtgebruiker

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340