Veelvoorkomende termen

Kadastraal plan

Een kadastraal plan is een geografische voorstelling van het onroerend goed in zijn omgeving. Het wordt gebruikt om het onroerend goed te situeren en zicht te krijgen op aangrenzende percelen. Het kadaster heeft geen juridische waarde, maar het kan wel een vermoeden van eigendom geven als er geen enkel ander officieel document beschikbaar is.


Kadastraal uittreksel

Een kadastraal uittreksel is een afschrift van gegevens uit documenten van het kadaster. Het behoud en de integriteit van de inhoud worden altijd gewaarborgd.


Kadastrale inlichtingen

Kadastrale inlichtingen over eigen goederen of goederen die je huurt, kan je mondeling opvragen in het lokaal kadasterkantoor. Zo kan je kosteloos mondelinge informatie verkrijgen uit de kadastrale legger. Bekijk hier de gegevens van het kantoor in jouw gemeente.


Aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor je belastingen betaalt. Aanslagjaar 2012 verwijst naar de inkomsten van het jaar 2012. Voor de berekening van de onroerende voorheffing houdt men rekening met de situatie zoals ze is op 1 januari van het aanslagjaar. Een aanslagjaar loopt altijd van 1 januari tot 31 december.


Basisheffing

De basisheffing is dat deel van de onroerende voorheffing dat betaald moet worden aan het Gewest. Voor het Vlaams Gewest is dit 2,5 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest is dit 1,25 %.


Gewestbelasting

Onroerende voorheffing is een voorbeeld van gewestbelasting. Dit wil zeggen dat het Gewest de grondslag, de aanslagvoet, de vrijstellingen en verminderingen mag vaststellen.


Indexatiecoëfficiënt

Na het uitblijven van een algemene perequatie van de kadastrale inkomens werd vanaf 1991 de indexering toegepast. Dit gebeurt door het kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met een coëfficiënt. De coëfficiënt is het gemiddelde prijsindexcijfer van het jaar voor het aanslagjaar gedeeld door het gemiddelde indexcijfer van 1988 en 1989. De indexatiecoëfficiënt voor 2013 is 1,6813.


Opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt verdeeld onder het Gewest, de provincies en de gemeenten. Het deel dat naar de provincies en de gemeenten gaat, zijn de opcentiemen. Het aantal opcentiemen mogen ze zelf bepalen. 100 opcentiemen betekent een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro gewestbelasting.


Perequatie

In de wet is opgenomen dat de kadastrale inkomens om de 15 jaar herschat moeten worden door een algemene perequatie. Dit betekent dat alle gebouwen op het terrein nagekeken worden en de administratie haar schattingsdocumentatie aanpast aan de reële toestand ter plaatse. Op dit ogenblik dateert de laatste perequatie van 1975. Wanneer het de volgende keer zal gebeuren, is nog niet bekend. Om het uitblijven van de perequatie te compenseren, wordt sinds 1991 het kadastraal inkomen geïndexeerd.

Geen enkele gemeente geselecteerd

Vul uw postcode of woonplaats in en ontdek alle informatie voor uw gemeente
 


Powered by Livios
NL | FR

DPG Media Services nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0403.506.340